Khu phố 1, phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ
Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 093 804 0921

Email: info@bapulachocolate.com