About Cacao – Cacao Vung Tau

Ở Việt Nam, ca cao được du nhập vào rất sớm. Hiện tại, cây được trồng rộng rãi ở nhiều nơi, CACAO BÀ RỊA – VŨNG TÀU…