Một trong những công dụng của ca cao là thành phần chính làm ra chocolate. Từ lâu, bột ca cao đã được coi là một…